PHP Crash Course בחינם

ב-12 בדצמבר אנחנו נעביר את ה-PHP Crash Course. מדובר במפגש אחד בהיקף של כ-3 שעות, שבמסגרתו נלמד, נדגים ונתרגל (מעט) ביחד עם המשתתפים את הנושאים הבסיסיים ביותר בשפה זו.

פרטים נוספים ורישום מראש בקישור
https://www.meetup.com/life-michael/events/250840901

ההשתתפות בחינם. מספר המקומות מוגבל. יש להירשם מראש.

צפייה בשיעורים הראשונים

כדי לאפשר לכל מי שמתעניין בקורס לבדוק את התאמתו באמצעות צפייה מקדימה בשיעורים בחרתי לפרסם בחינם את צילומי הוידאו של השיעורים הראשונים באחד המחזורים האחרונים. למרות שמדובר במחזור שהועבר לפני למעלה מ-4 שנים, עדיין רוב הנושאים העיקריים נותרו ללא שינוי.